Beth Yw Tâp Washi: Defnyddiau Tâp Washi Swyddogaethol ac Addurnol

Felly beth yw tâp washi?Mae llawer o bobl wedi clywed y term ond maent yn ansicr o'r nifer o ddefnyddiau tâp washi addurniadol posibl, a sut y gellir ei ddefnyddio orau ar ôl ei brynu.Mewn gwirionedd mae ganddo ddwsinau o ddefnyddiau, ac mae llawer yn ei ddefnyddio fel lapio anrhegion neu fel eitem bob dydd yn eu cartref.Byddwn yn esbonio yma ar gyfer beth y gellir defnyddio'r math hwn o dâp crefft, gan gynnwys ei dâp selio a'i briodweddau addurniadol.Yn y bôn, mae'n fath o bapur Japaneaidd.Mewn gwirionedd mae'r enw ei hun yn nodi: Wa + shi = Japaneaidd + papur.

Sut mae Tâp WASHI yn cael ei Wneud?

Cynhyrchir tâp Washi o ffibrau mwydion nifer o rywogaethau planhigion.Ymhlith y rhain mae ffibrau o'r planhigyn reis, cywarch, bambŵ, y llwyn mitsamuta a rhisgl gampi.Mae'r ffynhonnell yn amherthnasol i raddau helaeth i'w phrif briodweddau, sef rhai tâp masgio papur rheolaidd yn y bôn.Mae'n hawdd ei rwygo, gall gael ei argraffu ac mae ganddo briodweddau gludiog sy'n ddigon ysgafn i'w blicio oddi ar y swbstrad ond yn ddigon cryf i fod yn ddefnyddiol ar gyfer pecynnu.

washi-tape-birthday-cards-cakes

Yn wahanol i bapur arferol wedi'i wneud o fwydion pren, mae gan dâp washi ansawdd lled-dryloyw, fel eich bod chi'n gweld golau'n disgleirio drwyddo.Dau o'r prif resymau pam ei fod mor arbennig yw y gellir ei argraffu mewn ystod anghyfyngedig o liwiau a phatrymau, ac mae'n cynnig opsiwn hardd i'r rhai sy'n ceisio tâp crefft cryf y gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer pecynnu.Gellir plicio'r tâp o bapur sidan hyd yn oed os caiff ei wneud yn ofalus.

Defnyddiau Tâp Washi

Mae yna lawer o ddefnyddiau tâp washi.Gellir ei argraffu gyda lliwiau solet sengl, neu gydag unrhyw ddyluniad hardd i'w ddefnyddio fel tâp addurniadol ar gyfer cymwysiadau crefft neu swyddogaethol.Oherwydd ei gryfder anarferol ar gyfer math o bapur, defnyddir y tâp unigryw hwn i addurno a sicrhau nifer o eitemau cartref lle nad yw bond cryf yn hanfodol.
Mae rhai yn ei ddefnyddio i osod nodiadau ar eu rhewgell neu fyrddau wal, ac mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer selio anrhegion bach.Fodd bynnag, oherwydd gellir plicio tâp washi i ffwrdd, mae cyfaddawd rhwng ei bŵer selio a'r gallu i symud.Nid yw'n cael ei argymell ar gyfer selio pecynnau swmpus neu drwm, ond mae'n ffordd hyfryd o selio pecynnau ysgafn a fwriedir ar gyfer pobl arbennig.
Wrth ei ddefnyddio i selio pecynnau ysgafn, gwnewch yn siŵr bob amser bod y swbstrad yn sych ac nad yw'n seimllyd, a bod eich dwylo'n lân pan fyddwch chi'n ei gymhwyso.Nid yw'n dâp diogelwch da, ond mae ei briodweddau addurnol yn ardderchog!
Mae tâp Washi yn gyfrwng addurno poblogaidd ar gyfer eitemau fel potiau blodau, fasys, cysgodlenni a gorchuddion tabledi a gliniaduron.Mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer addurno cwpanau, soseri, tymbleri, sbectol a mathau eraill o lestri bwrdd oherwydd ei fod yn cynnig rhywfaint o wrthwynebiad dŵr.Fodd bynnag, mae yna lawer o wahanol fathau o'r tâp hwn, ac ni fydd pob un yn gwrthsefyll cael ei olchi â dŵr oni bai ei fod yn cael ei wneud yn ysgafn iawn.
Mae llawer o Japaneaid yn defnyddio tâp washi i addurno eu chopsticks.Gallwch ddefnyddio'r tâp i adnabod eich cyllyll a ffyrc a'ch llestri eich hun mewn fflat myfyriwr, neu i droi bwrdd neu ddesg arferol yn waith celf hardd.Dim ond eich dychymyg sy'n cyfyngu ar y defnydd y gellir ei wneud o'r tâp selio a chrefft addurniadol hwn.

Tâp Crefft neu Dâp Cosmetig?

Mae gan dâp Washi nifer o ddefnyddiau cosmetig.Gallwch chi fywiogi eich ymddangosiad personol trwy ddefnyddio tâp washi gludiog ar ewinedd eich traed a'ch ewinedd.Gloywi ffrâm eich beic ac addurno'ch car neu fan gyda'r tâp hynod amlbwrpas hwn.Gallwch ei ddefnyddio ar unrhyw arwyneb llyfn, hyd yn oed gwydr.Os caiff ei ddefnyddio ar eich ffenestri, bydd ei briodweddau lled-dryloyw yn llythrennol yn gwneud i'r dyluniad ddisgleirio.
Oherwydd ei fod ar gael mewn amrywiaeth eang o ddyluniadau hardd a lliwiau bywiog, mae wedi dod mor boblogaidd ledled y byd.Oes, gellir ei ddefnyddio fel tâp pecynnu ar gyfer parseli bach (er gwiriwch ei gryfder ar y rhain yn gyntaf), ac mae ganddo sawl defnydd mwy swyddogaethol y gallwch chi feddwl amdanynt yn ôl pob tebyg, ond am eu harddwch mae tapiau o'r fath yn boblogaidd.
Ni allwch fynd yn anghywir trwy ddefnyddio tâp washi at unrhyw ddiben addurniadol neu grefft.Nid yw wedi bod mor boblogaidd ledled y byd am ddim rheswm - mae tâp washi yn siarad drosto'i hun a byddwch chi'n cael eich syfrdanu gan ei harddwch pan fyddwch chi'n ei ddefnyddio gyntaf.

maxresdefault

Crynodeb Tâp Washi

Felly, beth yw tâp washi?Mae'n dâp crefft Siapaneaidd y gellir ei ddefnyddio fel tâp selio neu at ddibenion addurniadol.Mae'n hawdd ei dynnu a'i ailddefnyddio at ddiben arall.Gellir ei lanhau â lliain llaith, ond dim ond os ydych chi'n ei drin yn ysgafn a pheidiwch â'i rwbio'n galed.Mae ei briodweddau tryloyw yn cynnig nifer o gyfleoedd i'w ddefnyddio i addurno cysgodlenni a hyd yn oed tiwbiau golau fflwroleuol.A dweud y gwir, dim ond eich dychymyg sy'n cyfyngu ar ddefnyddiau posibl y tâp hardd hwn ... ac mae'n selio pecynnau!
Beth am ddefnyddio tâp washi i lapio'ch anrhegion arbennig neu hyd yn oed addurno eitemau personol o amgylch eich cartref?Am fwy o wybodaeth i wirio tudalen addasu addasu-tâp washi cwsmer yma lle byddwch yn dod o hyd i ddetholiad gwych o ddyluniadau anhygoel ynghyd â rhai syniadau gwych ar gyfer eu defnyddio. Os nad oes gennych ddyluniad eich hun, gallwch wirio Misil Craft Design Tudalen Misil Craft dylunio-tâp washi i wybod mwy.

washi-tape-ideas-1170x780

Amser post: Maw-12-2022